Friday , 15 December 2017
Tin Mới

Category Archives: MT506 – 5.7″

MT506TV HMI Weintek – Easyview màn hình HMI 5.7” màu MT506TV

MT506TV, HMI MT506TV, HMI Weintek MT506TV, HMI Easyview MT506TV

Sản phẩm Màn hình cảm ứng HMI 5.6 inch màu MT506TV: kết nối PLC chuẩn RS – 232, RS – 485  thu thập dữ liệu, hiển thị trạng thái hoạt động, cảnh báo lỗi, ra lệnh điều khiển các máy sản xuất, máy công cụ thông qua PLC. – Đặc điểm của HMI MT506TV 5.7” màu:               ... Read More »

MT506TE HMI Weintek – Easyview màn hình HMI 5.7” màu MT506TE

Man hinh cam ung hmi weintek easyview MT506TV5

Sản phẩm Màn hình cảm ứng HMI 5.6 inch màu MT506TE: kết nối PLC chuẩn RS – 232, RS – 485  thu thập dữ liệu, hiển thị trạng thái hoạt động, cảnh báo lỗi, ra lệnh điều khiển các máy sản xuất, máy công cụ thông qua PLC. – Đặc điểm của HMI MT506TE 5.7” màu:               ... Read More »

MT506T HMI Weintek – Easyview màn hình HMI 5.7” màu MT506T

Man hinh cam ung hmi weintek easyview MT506TV5

Sản phẩm Màn hình cảm ứng HMI 5.6 inch màu MT506T: kết nối PLC chuẩn RS – 232, RS – 485  thu thập dữ liệu, hiển thị trạng thái hoạt động, cảnh báo lỗi, ra lệnh điều khiển các máy sản xuất, máy công cụ thông qua PLC. – Đặc điểm của HMI MT506T 5.7” màu:               ... Read More »

MT506SE HMI Weintek – Easyview màn hình HMI 5.7” màu MT506SE

Man hinh cam ung hmi weintek easyview MT506S

Sản phẩm Màn hình cảm ứng HMI 5.6 inch màu MT506SE: kết nối PLC chuẩn RS – 232, RS – 485  thu thập dữ liệu, hiển thị trạng thái hoạt động, cảnh báo lỗi, ra lệnh điều khiển các máy sản xuất, máy công cụ thông qua PLC. – Đặc điểm của HMI MT506MV 5.7” màu:               ... Read More »

MT506S HMI Weintek – Easyview màn hình HMI 5.7” màu MT506S

Man hinh cam ung hmi weintek easyview MT506S

Sản phẩm Màn hình cảm ứng HMI 5.6 inch màu MT506S: kết nối PLC chuẩn RS – 232, RS – 485  thu thập dữ liệu, hiển thị trạng thái hoạt động, cảnh báo lỗi, ra lệnh điều khiển các máy sản xuất, máy công cụ thông qua PLC. – Đặc điểm của HMI MT506S 5.7” màu:               ... Read More »

MT506MV HMI Weintek – Easyview màn hình HMI 5.7” màu MT506MV

Man hinh cam ung hmi weintek easyview MT506M

Sản phẩm Màn hình cảm ứng HMI 5.6 inch màu MT506MV: kết nối PLC chuẩn RS – 232, RS – 485  thu thập dữ liệu, hiển thị trạng thái hoạt động, cảnh báo lỗi, ra lệnh điều khiển các máy sản xuất, máy công cụ thông qua PLC. – Đặc điểm của HMI MT506MV 5.7” màu:               ... Read More »

MT506LV HMI Weintek – Easyview màn hình HMI 5.7” màu MT506LV

Man hinh cam ung hmi weintek easyview MT506L

Sản phẩm Màn hình cảm ứng HMI 5.6 inch đơn sắc MT506LV: kết nối PLC chuẩn RS – 232, RS – 485  thu thập dữ liệu, hiển thị trạng thái hoạt động, cảnh báo lỗi, ra lệnh điều khiển các máy sản xuất, máy công cụ thông qua PLC. – Đặc điểm của HMI MT506LV 5.7” đơn sắc:           ... Read More »

MT506L HMI Weintek – Easyview màn hình HMI 5.7” đơn sắc MT506L

Man hinh cam ung hmi weintek easyview MT506L

Sản phẩm Màn hình cảm ứng HMI 5.6 inch đơn sắc MT506L: kết nối PLC chuẩn RS – 232, RS – 485  thu thập dữ liệu, hiển thị trạng thái hoạt động, cảnh báo lỗi, ra lệnh điều khiển các máy sản xuất, máy công cụ thông qua PLC. – Đặc điểm của HMI MT506L 5.7” đơn sắc:           ... Read More »

MT506TV HMI Weintek – Easyview màn hình HMI 5.7” màu MT506TV

Man hinh cam ung hmi weintek easyview MT506TV5

Sản phẩm Màn hình cảm ứng HMI 5.6 inch màu MT506TV: kết nối PLC chuẩn RS – 232, RS – 485  thu thập dữ liệu, hiển thị trạng thái hoạt động, cảnh báo lỗi, ra lệnh điều khiển trên các máy sản xuất, máy công cụ thông qua PLC. – Đặc điểm của HMI MT506TV 5.7” màu:       ... Read More »

Scroll To Top