Saturday , 16 December 2017
Tin Mới
You are here: Home » Màn Hình Cảm Ứng HMI » Màn Hình Cảm Ứng MT500 HMI Weintek » MT506L 5.7″ đơn sắc

Category Archives: MT506L 5.7″ đơn sắc

MT506L HMI Weintek – Easyview màn hình HMI 5.7” đơn sắc MT506L

Man hinh cam ung hmi weintek easyview MT506L

Sản phẩm Màn hình cảm ứng HMI 5.6 inch đơn sắc MT506L: kết nối PLC chuẩn RS – 232, RS – 485  thu thập dữ liệu, hiển thị trạng thái hoạt động, cảnh báo lỗi, ra lệnh điều khiển các máy sản xuất, máy công cụ thông qua PLC. – Đặc điểm của HMI MT506L 5.7” đơn sắc:           ... Read More »

Scroll To Top