Saturday , 16 December 2017
Tin Mới

Category Archives: MT506S 5.7″ màu

MT506SE HMI Weintek – Easyview màn hình HMI 5.7” màu MT506SE

Man hinh cam ung hmi weintek easyview MT506S

Sản phẩm Màn hình cảm ứng HMI 5.6 inch màu MT506SE: kết nối PLC chuẩn RS – 232, RS – 485  thu thập dữ liệu, hiển thị trạng thái hoạt động, cảnh báo lỗi, ra lệnh điều khiển các máy sản xuất, máy công cụ thông qua PLC. – Đặc điểm của HMI MT506MV 5.7” màu:               ... Read More »

MT506S HMI Weintek – Easyview màn hình HMI 5.7” màu MT506S

Man hinh cam ung hmi weintek easyview MT506S

Sản phẩm Màn hình cảm ứng HMI 5.6 inch màu MT506S: kết nối PLC chuẩn RS – 232, RS – 485  thu thập dữ liệu, hiển thị trạng thái hoạt động, cảnh báo lỗi, ra lệnh điều khiển các máy sản xuất, máy công cụ thông qua PLC. – Đặc điểm của HMI MT506S 5.7” màu:               ... Read More »

Scroll To Top