Wednesday , 24 April 2024
Tin Mới
You are here: Home » Weintek HMI » Màn Hình Cảm Ứng eMT3000 HMI Weintek

Category Archives: Màn Hình Cảm Ứng eMT3000 HMI Weintek

eMT3070B HMI Weintek – Easyview màn hình HMI 7” màu eMT3070B

Man hinh cam ung HMI Weintek eMT3070B

Sản phẩm Màn hình cảm ứng HMI 7 inch màu eMT3070B: kết nối PLC chuẩn RS – 232, RS – 485, có cổng Ethernet kết nối mạng LAN  thu thập dữ liệu, hiển thị trạng thái hoạt động, cảnh báo lỗi, ra lệnh điều khiển các máy sản xuất, máy công cụ thông qua PLC. – Đặc điểm của HMI eMT3070B – 7” ... Read More »

eMT3150A HMI Weintek – Easyview màn hình HMI 15” màu eMT3150A

Man hinh cam ung HMI Weintek eMT3150A - 15 Inch

Sản phẩm Màn hình cảm ứng HMI 15 inch màu eMT3150A: kết nối PLC chuẩn RS – 232, RS – 485, có cổng Ethernet kết nối mạng LAN  thu thập dữ liệu, hiển thị trạng thái hoạt động, cảnh báo lỗi, ra lệnh điều khiển các máy sản xuất, máy công cụ thông qua PLC. – Đặc điểm của HMI eMT3150A 15” màu:  ... Read More »

eMT3120A HMI Weintek – Easyview màn hình HMI 12.1” màu eMT3120A

Man hinh cam ung HMI Weintek eMT3120A - 12Inch

Sản phẩm Màn hình cảm ứng HMI 12.1 inch màu eMT3120A: kết nối PLC chuẩn RS – 232, RS – 485, có cổng Ethernet kết nối mạng LAN  thu thập dữ liệu, hiển thị trạng thái hoạt động, cảnh báo lỗi, ra lệnh điều khiển các máy sản xuất, máy công cụ thông qua PLC. – Đặc điểm của HMI eMT3120A 12.1” màu:  ... Read More »

eMT3105P HMI Weintek – Easyview màn hình HMI 10.4” màu eMT3105P

Man hinh cam ung HMI Weintek eMT3105P - 10,4 Inch

Sản phẩm Màn hình cảm ứng HMI 10.4  inch màu eMT3105P: kết nối PLC chuẩn RS – 232, RS – 485, có cổng Ethernet kết nối mạng LAN  thu thập dữ liệu, hiển thị trạng thái hoạt động, cảnh báo lỗi, ra lệnh điều khiển các máy sản xuất, máy công cụ thông qua PLC. – Đặc điểm của HMI eMT3105P 10.4” màu:  ... Read More »

Scroll To Top
Gọi 0936064289
Chat ZALO