Saturday , 13 April 2024
Tin Mới
You are here: Home » Weintek HMI » Màn Hình Cảm Ứng MT6000 HMI Weintek » MT6056 – 5.6″

Category Archives: MT6056 – 5.6″

MT6056T HMI Weintek – Easyview màn hình HMI 5.6 Inch mầu MT6056T

Man hinh weintek hmi cam ung MT6056T

Sản phẩm Màn hình cảm ứng HMI 5.6 inch màu MT6056T: kết nối PLC chuẩn RS – 232, RS – 485  thu thập dữ liệu, hiển thị trạng thái hoạt động, cảnh báo lỗi, ra lệnh điều khiển các máy sản xuất, máy công cụ thông qua PLC. MT6056T HMI Weintek – Easyview màn hình HMI 5.6 Inch mầu MT6056T: Thông số ... Read More »

MT6056i HMI Weintek – Easyview màn hình HMI 5.6 Inch mầu MT6056i

Man hinh weintek hmi cam ung MT6056i

Sản phẩm Màn hình cảm ứng HMI 5.6 inch màu MT6056i: kết nối PLC chuẩn RS – 232, RS – 485  thu thập dữ liệu, hiển thị trạng thái hoạt động, cảnh báo lỗi, ra lệnh điều khiển các máy sản xuất, máy công cụ thông qua PLC. MT6056i HMI Weintek – Easyview màn hình HMI 5.6 Inch mầu MT6056i: Thông số ... Read More »

Scroll To Top
Gọi 0936064289
Chat ZALO